ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ποιες οι επιπτώσεις της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία στα καύσιμα κίνησης;
Οι επιπτώσεις της θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες, όπως τα υφιστάμενα φορολογικά επίπεδα και ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη αποφασίζουν να διαρθρώσουν τους φόρους με βάση τους νέους ελάχιστους συντελεστές. Η κύρια επίπτωση για όλα τα κράτη μέλη θα είναι ότι θα εξαλειφθεί η τρέχουσα στρεβλωτική φορολογική μεταχείριση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ). Το ντίζελ φορολογείται σήμερα με χαμηλότερο συντελεστή ανά λίτρο
σε σχέση με τη βενζίνη σε όλα τα κράτη μέλη (εκτός του ΗΒ), παρά το υψηλότερο κατ’ όγκο περιεχόμενό του σε ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα. Τούτο έχει οδηγήσει στην κατάσταση να μην μπορούν να εκπληρώσουν πλέον τον ρόλο τους τα μηνύματα των τιμών της αγοράς: μολονότι η τιμή του ντίζελ (προ φόρου) είναι υψηλότερη από την τιμή της βενζίνης (λόγω υπερβολικής ζήτησης ντίζελ στην ΕΕ), η σχέση αυτή αντιστρέφεται στην αντλία ανεφοδιασμού με καύσιμο λόγω του συστήματος φορολόγησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξανόμενη ζήτηση ντίζελ παρά την έλλειψή του στην ΕΕ. Με την προτεινόμενη οδηγία θα τεθεί τέλος στη στρέβλωση αυτή, με την εφαρμογή ουδέτερης φορολογίας στη βενζίνη και στο ντίζελ καθώς και σε άλλα καύσιμα κίνησης, μετά το πέρας δεκαετούς μεταβατικής περιόδου, ώστε οι παράγοντες της αγοράς να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις βιομηχανικές διεργασίες τους. Τα περισσότερα κράτη μέλη θα μπορέσουν να επιτύχουν τον στόχο αυτό, είτε αυξάνοντας τους συντελεστές για το ντίζελ είτε μειώνοντας τους συντελεστές για τη βενζίνη.
Ποια θα είναι η αντιμετώπιση των εναλλακτικών καυσίμων κίνησης όπως το LPG (υγραέριο) και το CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο);
Τα κράτη μέλη που προωθούν το CNG και το LPG συχνά επιβάλλουν πολύ χαμηλή φορολογία στα προϊόντα αυτά. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο απορρόφησης των καυσίμων αυτών είναι μέχρι στιγμή περιορισμένο. Για μεγαλύτερη συνέπεια, οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με το περιεχόμενο σε ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει τελικά να εφαρμοστούν σε όλα τα καύσιμα κίνησης, περιλαμβανομένων των CNG και LPG. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά πλεονεκτήματα κάθε καυσίμου από άποψης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα θα ανταμείβονται αυτομάτως μέσω του φορολογικού συστήματος, πέραν αυτού όμως δεν θα παρέχεται κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, εφόσον οι τρέχοντες φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλονται στα εν λόγω προϊόντα είναι συχνά αρκετά χαμηλοί και ενδεχομένως να απαιτηθεί χρόνος έως ότου τα προϊόντα αυτά να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τα παραδοσιακά καύσιμα κίνησης,  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για δώδεκα έτη να παρέχουν ευνοϊκή μεταχείριση στο CNG και το LPG.

1 σχόλιο:

  1. "Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για δώδεκα έτη να παρέχουν ευνοϊκή μεταχείριση στο CNG και το LPG. "

    τα κράτη μπορεί .... αλλά τα καρτέλ (ειδικά τα πρατήρια), έχουν άλλη άποψη ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή