Χαρακτηριστικά LPG-ΥΓΡΑΕΡΙΟ

·Το υγραέριο ως καύσιμο είναι γενικά άχρωμο και άοσμο. 
·Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια (περίπου 110).
·Η χημική του σύσταση αποτελείται από δύο υγρογονάνθρακες, το προπάνιο και το βουτάνιο. 
·Έχει υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης, 450-510 Cο (έναντι 257 Cο της βενζίνης). 
·Δεν περιέχει μόλυβδο και συνεπώς δεν βλάπτει τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα. 
·Ένας κινητήρας που χρησιμοποιεί υγραέριο εκπέμπει περίπου 12% μικρότερες ποσότητες CO2, μέχρι και 80% λιγότερα οξείδια του αζώτου, 20% με 40% λιγότερους υδρογονάνθρακες και αντίστοιχα μειωμένη ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το αν η καύση διενεργείτο με βενζίνη.